Forvaltningsstyret held møte onsdag 9. mai 2018

Bokn forvaltningsstyre held møte onsdag 9. mai 2018 kl. 19.00 i møterommet 1. etg., Boknatun.

Saklista er som fylgjande:

Forvaltningsstyret si sakliste
Sak nr. Saktittel
018/18 Godkjenning av innkalling
019/18 Godkjenning av møteprotokoll
020/18 Plansak til 2. gangsbehandling - plan 201702 - E39 Arekrysset
021/18 Gnr. 1 bnr. 1 - Ognøy.  Søknad om dispensasjon og fradeling.
022/18 Gnr. 15 bnr. 1 - Laupland - forelegging av trafokiosk og kabelanlegg - oversendelse av klagesak til politisk behandling
023/18

Samlesak for delegerte saker:

- 016/18  Tillatelse til delingssak - 9/122 seksj.2 - Særbø - deling av grunneigedom med oppmålingsforretning

- 017/18 Kommunalt tilskudd til drenering av jordbruksareal på gnr. 27 bnr. 2 i Bokn

- 018/18 Kommunalt tilskudd til drenering av jordbruksareal på gnr. 7, 9 og 10 og bnr. 4, 1 og 7 i Bokn

- 19/18 Tillatelse til tiltak (ettrinn) - 19/79 - Jøsang - utslippstillatelse (18/4-2)

- 20/18 Tillatelse til tiltak (ettrinn) - 7/8 - Søndre Våge - utslippstillatelse (18/8-5)

024/18

Samlesak for referatsaker

- Søknad om inngrep i automatisk freda kulturminne i medhald av kulturminnelova §8 fjerde ledd

 

Møte er opent for publikum.  Saksdokument er lagt ut til offentleg ettersyn i Bokn folkebibliotek og i Servicetorget.

Innkalling med saksdokument finn ein her: (PDF, 13 MB)

Møteprotokoll frå sist møte finn ein her: (PDF, 238 kB)