MOT Skule

 

MOT:

 • MOT i ungdomsskulen er eit heilhetlig program. Elevane møter MOT ca. 14 gonger over tre skuleår. Besøka har ein varighet på 1 til 2 skuletimar.
 • "Gjennom dialog, øvelser, rollespill og ung til ung-formidling bevisstgjøres ungdom til å ta vare på hverandre og ta egne valg" 
 • MOT si målgruppe er alle ungdommar der ein skule eller kommune har inngått ei partneravtale med MOT. Det er dokumentert at MOT har effekt på fleire område:
 • - Sjølvtillit, optimisme og mot hos ungdom
 • - I tillegg blir opplæringskvaliteten og læringsorientering styrka ved bruk av MOT i skulen.
 • MOT førebygg hyppig mobbing, mistrivsel, gruppepress, einsamhet og rusmisbruk.
 • MOT vernar óg mot dei mest negative utslaga i ungdomstida.

 

MOT har tre verdier:  

MOT til å leve:

 • Være seg selv
 • Lede seg selv
 • Ha passion
 • Akseptere ikke alltid å være bra

MOT til å bry seg:

 • Skape godfølelsen hos andre
 • Vise respekt
 • Vise kjærlighet
 • Vise omsorg for de som er utenfor

MOT til å si nei:

 • Prioritere
 • Stå for egne verdier
 • Våge å si ifra
 • Praktisere tøff kjærlighet.

En ungdom sa: «MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei gjør det lettere for oss ungdommer å leve.»

Les mer om MOT organisasjonen HER