Velkommen til Bokn barnehage

Vår visjon er:

Kjekt i barnehagen, der lærer me heile dagen!

Vårt hovedmål er:

Trivsel og godt sjølbilde gjennom autoritative vaksne!

Vi har nå implementert «være sammen» programmet, og er ein autoritativ barnehage. Autoritativ voksenstil betyr at ein møter barna med øyenkontakt, aktiv lytting og empati. Det gjer at barnet vert tryggare i relasjonen til dei vaksne, og tør lettare kome fram med sine eigne ynskjer og følelsar. Det vert ein positiv relasjon mellom barnet og den vaksne som legg grunnlaget for ein god kvardag i barnehagen. Neste steg er å implementere «Rammeplan for barnehagen» av 15.08.2017. som er eit pågåande arbeid.