Seniorråd/ Råd for eldre og funksjonshemma held møte tysdag 24. oktober 2017

KommuneblåKlubbe.jpgBokn Seniorråd held møte tysdag 24. oktober 2017 kl. 17.00 i møterommet 1. etasje, Boknatun

Saklista er som følgjande:

Seniorrådet si sakliste
Sak nr.: Sak tittel:
017/17 Godkjenning av innkalling
018/17 Godkjenning av møteprotokoll
019/17 Budsjettkontroll 3. kvartal 2017

 

Møte er opent for publikum.  Saksdokumenta er lagt ut til offentleg ettersyn i Servicetorget og Bokn folkebibliotek.

 

Innkalling med saksdokument finn du her: (PDF, 373 kB)

Møteprotokoll finn du her: (PDF, 133 kB)