Nemder og politiske utval i Bokn kommune

klubbe.png

Bokn kommune har fleire politiske utval/styrer. Kommunestyret, som er Bokn kommune sitt øvste politiske organ, består av 17 medlemmer. Formannskapet består av 7 medlemmer, forvaltningsstyret består av 7 medlemmer, brukarrådet for eldre og funksjonshemma (seniorrådet) består av 5 medlemmer og kontrollutvalet består av 3 medlemmer.

Alle dei politiske utval/styrer held sine møter på Boknatun, enten på møterommet i 1. etasje eller allrommet i 2. etasje.  Møtene blir avvikla på kveldstid og er opne for publikum.

Kven som er valde medlemmer i dei forskjellige hovudstyrer og utval finn du her:

 

Kommunestyret i perioden 2015 - 2019
Namn: Verv: Parti:
Tormod Våga ordførar Sp
Eirik Nedrebø medlem Sp
Emilie Moi Eikje medlem Sp
Roar Kro Medhaug medlem Sp
Anita Kro medlem Sp
Daghild Grønnestad Alvestad medlem Sp
Kjetil Vatnaland medlem Sp
Osmund Våga medlem Sp
Lars Sigmund Alvestad varaordførar H
Per Helge Sunde medlem H
Lene Ognøy Foss medlem H
Jørn Hansen medlem H
Ann Jeanette Sunde Olaussen medlem H
Jørgen Thuestad medlem Ap
Kari Christensen medlem Ap
Anne Svanberg Løvereide Faye medlem Ap
Sigmund Alvestad medlem KrF
Namn: Verv: Parti:

Formannskap i perioden 2015 - 2019
Tormod Våga ordførar/leiar Sp
Lars Sigmund Alvestad varaordførar H
Eirik Nedrebø medlem Sp
Anita Kro medlem Sp
Sigmund Alvestad medlem Krf
Lene Ognøy Foss medlem H
Kari Christensen medlem Ap
Namn: Verv: Parti:

Forvaltningsstyret i perioden 2015 - 2019
Emilie Moi Eikje leiar Sp
Roar Medhaug medlem Sp
Daghild Grønnestad Alvestad medlem Sp
Kjetil Vatnaland medlem Sp
Per Helge Sunde medlem H
June Susanne Grønnestad medlem H
Jørgen Thuestad nestleiar Ap
Navn: Verv: Tilhøyrande parti/forening:

Seniorrådet (brukarråd for eldre og funksjonshemma) for perioden 2015 - 2019
Sigmund Alvestad medlem  KrF
June Kro medlem  
Zuzanna Ufnal medlem Ap
Christine Berge Christiansen medlem  
Olav Larsen medlem  
Navn: Verv: Parti:

Bokn kontrollutval for perioden 2015 - 2019
Lars Øyvind Alvestad leiar Ap
Jørn Hansen nestleiar H
May Jorunn Vatnaland medlem Sp