Kommunestyret held møte tysdag 7. november 2017

Kommunestyremøte.jpgBokn kommunestyre held møte tysdag 7. november 2017 kl. 19.00 i Allrommet, Boknatun. 

Saklista er som fylgjande:

Sak nr. Sak tittel
Kommunestyret si sakliste
040/17 Godkjenning av innkalling
041/17 Godkjenning av møteprotokoll
042/17 Bokn kommune - løyving av midlar til grøft og overvassleidning nord for Boknatun
043/17 Bompengereformen - innfasing av Haugalandspakken AS i SØRVEST BOMSELSKAP AS
044/17 Budsjettkontroll 3 kvartal 2017
045/17 Sakshandsaming av bygge- og delesaker - kjøp av tenester frå Karmøy kommune - delegering av mynde
046/17 Søknad om tilleggsløyving til maling av Bokn kyrkje
047/17 Godtgjersle for folkevalde
048/17 Forvaltningsrapport - Plan, byggesak og eiendom
049/17 Samlesak for referatsaker

 

Møte er opent for publikum.  Saksdokumenta er lagt ut til offentleg ettersyn i Servicetorget og Bokn folkebibliotek.

Innkalling med saksdokument finn du her: (PDF, 3 MB)

Møteprotokoll frå sist møte finn du her: (PDF, 140 kB)