Forvaltningsstyre held møte 08. juni 2016

Forvaltningsstyremøte.jpgBokn Forvaltningsstyret held møte 08. juni 2016 kl.: 19:00 i møterommet 1 etg Boknatun 

Sakslista er som følgende:

Sak nr.: Sakstittel
Forvaltningsstyret saksliste
018/16 Godkjenning av møtebok frå møte 11.05.2016
019/16 Reguleringsplan for Vågaheia - endeleg godkjenning
020/16 Gnr: 9 Bnr: 161 - Bokn Eiendom AS - 4.manns bustad - dispensasjon
021/16 Sommarfullmakt Forvaltning 2016
022/16 Sak om søknad om bevilling til salg av alkoholholdig vare med mindre enn 4,76 volumprosent alkohol
023/16 Meldingssaker til Forvaltningsstyremøte 08.06.2016

 

 Møte er ope for publikum

Saksdokumenta ligg ute til offentlig ettersyn i Service-torget og Bokn Folkebibliotek.

Møteinnkallinga kan du se her (PDF, 7 MB):

Møtebok frå sist møte kan du se her (PDF, 270 kB):