Formannskapet held møte tysdag 9. januar 2018

Formannskapsmøte.jpg Bokn formannskap held møte tysdag 9. januar 2018 kl. 19.00 i møterommet 1. etg. Boknatun.

Saklista er som følgjande:

Sak  nr.: Saktittel
Formannskapet si sakliste
001/18 Godkjenning av innkalling
002/18 Godkjenning av møteprotokoll
003/18 Endring av kommuneplanen sin arealdel - planprogram
004/18 Endring av kommuneplanen sin arealdel - framlegg til justering av føresegner og arealplankart.

 

Møte er opent for publikum.  Innkalling og saksdokument er lagt ut til offentleg ettersyn i Bokn folkebibliotek og Servicetorget.

Innkalling med saksdokument finn du her: (PDF, 4 MB)

Møteprotokoll frå sist møte finn du her: (PDF, 260 kB)