Ambulerende stemmegivning - husk søknadsfrist den 5. september

val_gull.pngVelgere som oppholder seg innenriks, unntatt Svalbard og Jan Mayen, og som på grunnlag av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på annen måte, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Fristen for å søke om ambulerende stemmegivning er tirsdag 5. september kl. 15.00.

Søknaden må sendes skriftlig til Valstyret i Bokn, Boknatunvegen 37, 5561 BOKN.  Søknaden kan også sendes på e-post til: post@bokn.kommune.no