MOTivator-samling

Klikk for stort bileteFv. Ole Johan Øvrebø, Hannah S. Bannister og Sigvart N. Våga er nye MOTivatorer.20. - 22. februar  ble det arrangert MOTivator-samling for alle nye MOT-elever i 9. klasse i distriktet. 60 ungdommer deltok på opplæringen, der de fikk et innblikk i hva MOT er og hva det innebærer å være unge MOTivatorer.

Av Henriette S. Lindanger

For å bli ung MOTivator må man sende søknad til det lokale MOT-teamet i kommunen, deretter blir man plukket ut etter MOTs kriterier. Det kreves noe ekstra av de som er ungdom med MOT, de er kulturbyggere og rollemodeller. De skal være gode forbilder for andre, gjøre det enklere for de rundt seg å leve, å bry seg og si nei og bidra til å styrke oppvekstmiljøet i positiv retning.

Ansvar

Det er i 9. klasse man blir MOTivator. Disse har som ansvar å besøke 7. klasse for å hjelpe til med å gjøre overgangen fra barne til ungdomskole enklere. MOTivatorene har et særlig ansvar om å inkludere medelever på skolen og bidra til at alle har en fin skolehverdag. I 9. klasse er det Hannah, Sigvart og Ole Johan som er MOTivatorer, og i 10. klasse er det Vilde, Isak og Magnus som allerede er MOTivatorer.

Læringsrikt

På opplæringen som gikk over to dager, var det fullt program med de andre MOTivatorene ( 9. klasse) fra Tysvær og Sveio. Det var øving på manus, rollespill og bli kjent-aktiviteter. SLT koordinator Frans Gisle Hansen ledet leiren, i tillegg var det med tre voksne MOT-coacher; en fra Tysvær, en fra Sveio og Henriette fra Bokn pluss to andre voksne instruktører. Det var to læringsrike dager med flott og positiv MOT ungdom.

Glimt fra leiren, foto Henriette S. Lindanger: