Ungdomsarbeidar i 10%-stilling

Ungdomsklubben i Tysværvåg søker etter ein ungdomsarbeidar, med søknadsfrist 15. august.

Bilde av ungdommar - Klikk for stort bilete Bo Mathisen/Den norske kirke

Mange av ungdommane på Bokn går i Klubben. 

Jobben passar fint for ein ungdom på 17/18 + Gjerne som ein bijobb ved sida av skulegang.

Meir informasjon og stillingsutlysing