"TUSEN ÅR PÅ KYRKJEHAUGEN"

Bokn kommune gir ut historia om Bokn kyrkje i bokform. Du kan førebels kjøpa ho på Boknatun og på biblioteket, eller få ho tilsend.

Bildet viser historikar og forfattar Birger Lindanger, biskop Anne Lise Ådnøy, prost Rune Steensnes Engedal og sokneprest Tor Egil Eriksen under bokoverrekkinga. - Klikk for stort bileteBokoverrekking: fv. Historikar og forfattar Birger Lindanger, biskop Anne Lise Ådnøy, prost Rune Steensnes Engedal og sokneprest Tor Egil Eriksen. Jardar Havikbotn

Historikar og forfattar Birger Lindanger gav tre signerte eksemplar til soknerådsleiar Åse Bratthammer under bispevisitasfesten i Bokn Arena i går, 13. mars. Desse gav ho vidare til biskop Anne Lise Ådnøy, prost Rune Steensnes Engedal og sokneprest Tor Egil Eriksen.

Bokserie

TUSEN ÅR PÅ KYRKJEHAUGEN er bok nr. 2 i oppfyljinga av kulturminneplanen for Bokn, og er i samme format som SKA SEI! Første del av boka bygger på heftet “Boknakyrkja - vegvisar i liv og død gjennom 1000 år” frå 1997, medan den andre delen er nyskriven.

-Kvifor var det naturleg at det andre bandet i presentasjonen av kulturminneplanen blei vigd til kyrkja og kyrkjegarden?

-Utan kyrkja er det uråd å skjøna koss boknasamfunnet blei til. Same kva me trur, har kyrkja vore med på å forma oss! Skal me forstå kven me er, må kyrkja med, seier forfattaren. 

Kyrkjehistoriske perler frå boka:

Bilde av bokomslaget. - Klikk for stort bileteBokomslaget. Jardar Havikbotn
  • Døypefonten, eldst i Rogaland
  • Ei særskilt oppgåve ved sida av klokkaren og kyrkjeverja, hadde «hundafuten». Han skulle sjå til at hundar og fulle folk ikkje slapp inn i kyrkja og å vekkja dei som somna med ein spiss stokk.
  • I 1830-åra kravde presten Krogh at heile kyrkja laut malast innvendig fordi ho var så upassande illustrert at ein ikkje visste anten ein skulle le eller gråta. Men boknarane nekta, dei lika desse uhøviske maleria. Ein prest omtala dei sidan som «fantastiske figurarar tenlege til alt anna enn andagt».
  • I eldre tid laut folk betala for sitjeplassane. Frå tid til annan var det usemje om kven som skulle sitja kvar, noko som førte til slåstkampar.
  • I 1860-åra klaga presten at boknarane, i motsetnad til tysværbuen dreiv med «Natteløbing og berusende drikking». Men utover i 1880-åra minka det med fulle folk i gudstenestene.

Over 80 foto

Dei fleste bilda i den 119 siders boka har stått på trykk i Bokn Bygdablad, og såleis er sjansen stor for at lesarar kan finna bilde av seg sjølve i trykksaka. Og det er berre ein måte å finna ut det på. TUSEN ÅR PÅ KYRKJEHAUGEN kostar 250 kr.

Me som har jobba med boka er strålande nøgde med resultatet, og me håpar og trur du bli det same!