Straumstøtte

Frivillige organisasjonar registrert i Frivillighetsregisteret kan søka straumstøtte igjen.

lottstift.no

Ordninga gjeld verksemder registrert i Frivillighetsregisteret, men også frittståande kyrkjelyds- og forsamlingshus under Den norske kirke, grendehus og lokale forsamlingshus.

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvaltar straumstøtteordninga, som regjeringa oppretta med bakgrunn i dei ekstraordinære straumprisane. Nå kan det søkast støtte for tredje og fjerde kvartal i fjor.

Søknadsportalen finn du her