Strandryddedagen 2019

Klikk for stort bileteFull last i Skodahabn. Elisa Skeie 109 registrerte havforkjemparar har i dag bidratt til eit reinare Bokn. Trass i frisk og kald vind er rundt 5 containerar allereie fulle. Noko avfall står att langs sjøen, m.a. 8 bigbags i Skodahabn, som seinare skal hentast med båt av Friluftsrådet Vest.

Det har i dag blitt rydda i desse 15 områda:

Skodahabn Krovågen Sandvika Breivik, Grønnestadvågen
Døvika-Boknahåve Røyrvika Klepp Trosnavåg
Hognalandsbassenget Ognakalven-vest/nord  Ognahabn Strandavika-Rabbavika
Vågatjernet-sør m/omegn Kråkevågen Trosnavåg-Vaulen  


Fantastisk imponerande! Arbeidsgruppa er strålande fornøgd med resultatet og vil retta ein stor takk til alle som var med!

Trekning: 

T-skjorter Buffers
Rene Banaszkiewicz Rakel Jansen Alvestad
Annabell Våge Merete Ognøy Høyland
Sølve Alvestad Nedrebø Trym Karoliussen
Annette Bokneberg Alida Vågen Alvestad
Eirik Nedrebø Emilia Ufnal
Marielle Nilsen Alvestad Mona Våga
Mathias Olsen Erik Ognøy Høyland
Ana Maria Stef Kyrre Lindanger
June Kro Arild Ognøy


Me gratulerer! Gevinstane vil om ikkje lenge bli distribuerte.