Startlån til anskaffelse av bustad i Bokn kommune

Klikk for stort bileteHvis du ikkje får bustadlån i vanleg bank og ikkje har mulighet til å spare opp eigenkapital, kan du søkje startlån frå kommunen til å anskaffe eigen bustad. Startlån er for barnefamilier og personer som er i særlig utfordrende situasjoner og mangler ein egna bustad og, i Bokn, også for unge nyetablererar på bustadmarkedet.

Startlån er ein strengt behovsprøvd ordning som gis til sosialt og økonomisk vanskeligstilte husstandar. Midlane er begrenset, og vi anbefaler at du avtaler eit møte med kommunen før du søkjer.

Sjekk om du er i målgruppa her:​​​​​​

Det er krav om at du må vere busett i kommunen for å kunne søkje om startlån i Bokn.  Du bør også lese retningslinjene før du sender inn søknad. 

 

Du søkjer elektronisk ved hjelp av Bank ID. Du kan kontakta kommunen for å få hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet.

Elektronisk søknadsskjema finn du her

Hvis du ikkje har Bank ID, må du ha ein person som kan hjelpe deg (medhjelpar), og som får elektronisk fullmakt til å sende inn på vegne av deg – via sin ID. Du må ta kontakt med kommunen på forhånd, slik at dette blir registrert.

Merk at det frå 2020 ikkje lenger gis tilskott til etablering ved kjøp av bolig. Det gis heller ikke tilskott til generell utbetring av bustad.

Informasjonsbrosjyrer om startlån frå Husbanken finn du her