Nye moglegheiter i Føresvik

I kommunestyremøtet 20. juni blei det vedteke å kjøpe Føresvikvegen 3, etter at me hadde fått tilbod om dette frå eigarane før eigedomen blei lagt ut for ope sal.

Bokn kommune har kjøpt Føresvik 3 Vestbris

Av ordførar Osmund Våga

Dette er ein sentral og viktig del av Føresvik med mykje historie i veggane. Her har det i tillegg til bustad mellom anna vore meieri, post, telefonsentral og skipsekspedisjon.

No er planane at me kan bruke denne eigendomen til å utvikle Føresvik vidare som kommunesentrum.

Moglegheiter

Her er det tilgang til sjø, med brygge og strand, ein stor hage og ulike bygningar, inkludert sjøhus.

Det er mange moglegheiter; kafé, sosial møteplass, ungdomsaktivitetar, galleri, frivillighetssentral, pub, museum, kontorfellesskap, badstu, overnatting, etc.

Ta kontakt

Eg vil difor invitere representanter frå forskjellige lag og organisasjonar til å vere med i ei gruppe for å diskutere dette; mellom anna ungdomsråd, eldreråd, historielag, Røde kors, sanitetsforening og pensjonistforening, i tillegg til politikarar - litt på same måte som at me hadde ei gruppe som diskuterte plassering av dagsturhytta.

Dersom du kunne tenke deg å vere med i ei slik gruppe, gi meg beskjed, så kallar me inn etter ferien.

Utvikling i Føresvik er viktig for kommunen

Bokn kommune har fått innvilga 1 million kroner frå Rogaland fylkeskommune til prosjektet «Attraktive tettstader i distrikta». Prosjektet byggjer vidare på arbeidet som vart gjort i «Opplev Bokn» og blir gjennomført i samarbeid med Rogaland ressurssenter.

Bilde av Sonja Mikkelsen og ordførar Osmund Våga etter å ha signert kjøpekontrakten. - Klikk for stort bilete30. 06.23: Sonja Mikkelsen og ordførar Osmund Våga har signert kjøpekontrakten. Ingeborg Skjølingstad

Deltaking i prosjektet er initiert av sentrumsgruppa; ei av gruppene som har jobba med arealdelen til kommuneplanen. Gruppa har klargjort og diskutert ulike utfordringar og framtidige moglegheiter i Føresvik.

Stadanalyse av Føresvik

Omega Areal har på oppdrag frå Bokn kommune utarbeidd ein stadanalyse av Føresvik i samband med prosjektet og peikar på fire mål kommunen bør fokusera på i Føresvik:

  • Fokusere utviklinga inn mot sentrumet av Føresvik og tilby nye funksjonar og tenester
  • Tilgjengeleggjere sjøfronten
  • Hente fram historiske kvalitetar
  • Prioritere god framkomst for gåande og syklande

Sjå heile stadanalysen under:

Stadanalyse Føresvik 2023 (PDF, 39 MB) (38,7 MB)