Minsteavstandar til nettanlegg ved bygging

Klikk for stort bilete

Unngå/reduser uheldige situasjonar der det blir bygd i strid med forskrifter om avstand til elektriske anlegg.