Me gratulerer!

Kommuneoverlege Jan Schille i 2012, då han begynte i Bokn kommune. Bokn Bygdablad Bokn kommune sin kommuneoverlege, Jan Schille blei i januar 2022 innvilga spesialistgodkjenning i samfunnsmedisin. Dette kjem i tillegg til at han er spesialist i allmennmedisin.

Kommuneoverlegen i Bokn er ein mann med mange hattar. I tillegg til å vera kommunen sin einaste fastlege, er han kommuneoverlege, smittevernlege og har tilsyn med sjukestova. Han deltek og i den interkommunale legevaktordninga.

Me gratulerer!