KULTURSKULEPÅMELDING FOR SKULEÅRET 2024/2025


Påmeldinga er opna!

Logo Bokn kulturskule, designa av Anne Tove Øvrebø

 

For påmelding og meir informasjon om dei ulike undervisningstilboda, gå til kulturskulen si nettside: 
 

Bokn kulturskule

 

Hugs at du må re-registrera deg for å halda på plassen din frå i år. Det gjer du ved å senda inn vanleg søknadsskjema.