Koronavaksine, hausten 2023

Koronavaksine er nå tilgjengeleg på legekontoret tysdagar og onsdager mellom 09.00 – 14.00. Dropp innom, ingen timebestilling.

pixabay.com

Desse blir anbefalt å ta koronavaksinen:

 • bebuarar på sjukeheim og i omsorgsbustad
 • alle over 64 år
 • gravide i 2. og 3 trimester
 • barn og vakse med risikofaktorar:
 • hjerte-kar sjukdom (unntatt berre høgt blodtrykk)
 • kronisk lungesjukdom
 • diabetes
 • nyresvikt eller leversvikt
 • kronisk nevrologisk sjukdom
 • nedsett immunforsvar
 • alvorleg fedme
 • ved andre tilstander etter råd frå lege 


Koronavaksinen er gratis til alle i risikogrupper.