Konfirmasjonsgudsteneste

14. mai var det konfirmasjonsgudsteneste i Bokn kyrkje.

Bildet viser glade konfirmantar, saman med presten, etter konfirmasjonsgudstenesta. - Klikk for stort bileteHer står konfirmantane glade etter konfirmasjonsgudstenesta på Bokn. Jan Magne Moi

Av kyrkjeverje Jan Magne Moi

Kyrkja var full av forventningsfulle konfirmantar, slekt og venner. Kyrkjetenar Odd Grønnestad kunne fortelja at det var 267 til stades i kyrkja denne dagen.

Det er sokneprest Tor Egil Eriksens som har hatt konfirmantundervisninga. Soknerådsleiar Merete Alvestad heldt ei flott helsing til konfirmantane i gudstenesta.

Organisten vår, Bergfrid Seibt spela til salmar og liturgi. Flott gudsteneste og god start på konfirmantfeiringa.