Gi mening 2

Resultata frå runde 2 er klare.

Av ordførar Osmund Våga

Her er svara fra andre runde av Gi mening:

Resultat, runde 2 (PDF, 971 kB)

Takk til alle som har svart. Svara viser at frivilligheita står sterkt i Bokn og at folk er rimeleg fornøgde.

Men ein saknar meir tiltak for ungdom. Det må me jobbe meir med.

Les også:

Gi mening

Gi mening 1

Anonymt

Eg har fått nokre tilbakemeldingar forma som spørsmål. Då vil eg minne om at dette er ei anonym undersøking. Me kan ikkje sjå kven som har gitt innspel, og har difor heller ikkje moglegheit til å svare tilbake.

Neste undersøking vil vere om reiseliv, og eg vil oppfordre folk til å melde seg på.

Spørsmålsforslag?

Nå køyrer vi like spørsmål i Bokn, Kvitsøy og Utsira, men seinare kan vi lage eigne spørsmål for Bokn. Har du forslag til emne eller spørsmål, ta kontakt.