Gi mening 1

Her kjem resultata frå første runde med appen "Gi mening", prosjektet Bokn har saman med Kvitsøy og Utsira; der det blir sendt ut like spørsmål i alle kommunane.

Av ordførar Osmund Våga

Resultata kan du sjå her (PDF, 2 MB)

Tusen takk for meiningane dine om trivsel og tilfredsheit i kommunen vår. Ærlege tilbakemeldingar er viktige for at me kan utvikle samfunnet vårt til det beste for alle, og at politikarar og administrasjon kan få betre oversikt over kva folk meiner.

Bakgrunn:

Gi mening

Samferdselstilbodet er det som ein er minst fornøyd med. Då må me gjere noko med det.
Det er ellers stor variasjon i korleis ein opplever tenestetilbodet.

Her kan du laste ned appen Gi mening

Ny undersøking

Om kort tid vil det komme ei ny undersøking i Gi mening-appen.

Me håper du vil delta også i den undersøkinga, og også oppfordre andre innbyggarar til å melde seg inn i samfunnet «Bokn mener».

Gå til påmeldingsskjemaet her