Formannskapet held møte tysdag 6. februar 2024

Bokn formannskap held møte tysdag 6. februar 2024 kl. 18:00 i Boknahåve.

Møte er opent for publikum.  Innkalling, saksdokument og møteprotokoll frå sist møte finn ein på Bokn kommune sine nettsider under tema: Møteplan - styre,råd og utval.

Møte blir streama ved hjelp av møteapplikasjonen “Teams”.  Dersom du vil følgje møte i nåtid bruker du denne teamslenka.