Dugnad i Alvestadkroken

Nyleg stifta Alvestadkroken Velforening hadde dugnad 20. april.

23 personar rydda søppel, glasskår og klippa greiner langs vegen og tilstøytande vegar/gangvegar. 

Etterpå var det kaffi, lappar, sjokoladekake og ein god nabodrøs på allmenningen.

 Styreleiar Gunn Grønnestad var svært nøgd med dagen.

Glimt frå dagen: