Diakonidagen 2024

Dagsenteret, sjukestova og alle pensjonistar er inviterte til samlingsstund på Boknatun Allrommet 5. juni kl. 14:15.

Sjå plakat her (PDF, 90 kB)