Flyktninger fra Ukraina

Flukt frå krig. - Klikk for stort bileteFlukt frå krig. pixabay.com Hovedregelen er fremdeles at alle som krysser grensen til Norge skal registrere seg ved Nasjonalt ankomstsenter på Råde.

Ukrainere som allerede er i Haugesund eller Nord-Rogaland, som er uregistrerte, bor privat eller på annen innkvartering, må møte opp personlig ved Haugesund politistasjon, Smedasundet 50 for å melde sin ankomst.

Åpningstiden er fra klokken 08.00 – 20.00 hverdager og fra klokken 08.00 – 18.00 lørdager.

Når dette er gjort vil de senere bli kontaktet av politiet for en mer formell registrering og intervju for å få de rettigheter de har krav på.

Innkvartering

Det er opprettet et tilbud om midlertidig innkvartering på Sure Hotel Best Western i Haugesund sentrum.

Les mer om innkvartering på statsforvalteren sine nettsider

Nyttig informasjon på statsforvalteren sine nettsider

Les hva UDI skriver om Ukrainere som ønsker å være i Norge