Bokn Arena Hall-sør

Hall-sør

Hallen kan delast i tre med skilleveggar, og fleire "støysvake" aktivitetar kan gå føre seg samtidig. Dette blir vurdert i kvart tilfelle.

428 m2 boltreplass. Demonterbar tribune for ca. 96 personar i aust.

Det er også mogleg å bruka speakeranlegget på austre langside (phonoinngang). Anlegget sitt hovudpanel er på midten, og dette må stå på Individuell funksjon for at volumhjulet på Panel-nord skal fungera. Rettleiing på veggen. Trådlaus handholdt mikrofon og hovudbøyle kan også leigast.

Nøkkelinformasjon

Størrelse

428 m2

Pris

Kr 113 pr. time