Bokn Arena Hall-midt

Hall-midt

Hallen kan delast i tre med skilleveggar, og fleire "støysvake" aktivitetar kan gå føre seg samtidig. Dette blir vurdert i kvart tilfelle.

Midt-delen har 428 m2 boltreplass og basketballkorger. Her er også klokke/resultattavle, som har eit mobilt fjernstyrt panel.

Det er også mogleg å bruka speakeranlegget på austre langside (phonoinngang). Anlegget sitt hovudpanel er i denne delen av hallen. Rettleiing på veggen. Trådlaus handholdt mikrofon og hovudbøyle kan også leigast.

Delen har brønnar for volleyballmål og små handballmål. Lån av utstyr blir vurdert i kvart enkelt tilfelle. Interesserte tar kontakt på epost bestille@bokn.kommune.no

Nøkkelinformasjon

Størrelse

428 m2

Pris

Kr 113 pr. time