Oversiktsdokumentet - Hovuddokument

Folkehelse-illustrasjon

Kommunane er pålagde å ha oversikt over helsetilstanden til innbyggjarane sine. Slik vil ein enklare kunne prioritere rette helsefremjande tiltak for befolkninga for å sikre så god helse som mulig.

Kunnskap om helsetilstanden får ein blant anna frå dei statlege Folkehelseprofilane, frå regionale data (Rogaland Fylkeskommune) samt eigne lokale kunnskapsbasar som eksempelvis oversiktsdokumentet.   

(Hovuddokument) (PDF, 4 MB)