Ordføraren har ordet

Klikk for stort bileteOrdførar Tormod Våga

Frå april 2000 og til Bokn Bygdablad blei nedlagd 01.01.17 hadde ordføraren ei fast spalte i bladet. Her er alle "Ordføraren har ordet" (OHO) samla.

Ordføraren har ordet Her finn du 16 år med lokalhistorie, frå den siste ordførarspalta i desember 2016 og bakover til den eldste. Årgangar:
Ordføraren har ordet
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
2000