Institusjonsval - Bokn sjukestove

Val-logo Ukjent

Det blir høve til å førehandsrøyste på Bokn sjukestove tysdag 5. september 2023 frå kl. 10:00 til kl. 11:00 for bebuarar, tilsette og besøkande.

Røystestad : Bokn sjukestove.

Godt val!

Valstyret i Bokn