Namn på møterom

Allrommet i 2. etg. i Bokn Arena er eitt av romma vi ønsker namneforslag på. - Klikk for stort bileteAllrommet i 2. etg. i Bokn Arena er eitt av romma me ønsker namneforslag på. Osmund Våga Ordførar Osmund Våga oppfordrar innbyggarane til å senda inn namneforslag på kommunale møterom.

Frist: 12. desember.

Me har mange flotte møterom i kommunen. Nokre av dei har namn som kan forvekslast, som til dømes Allrom Boknatun og Allrom Bokn Arena. Dessutan er namna litt kjedelege, som til dømes Bokn Arena møterom 1. etg.

Send inn namneforslag

Me ønsker difor å setta namn på desse og oppfordrar innbyggarane til å senda inn namneforslag på møteromma - hovudsakleg dei to romma i Bokn Arena, men også på dei som er i Boknatun, dei som nå blir kalla for allrom og formannskapssal.

Namna bør helst ha ein samanheng og tilknyting til Bokn. Det kan vera stader, natur, hendingar, personar, eller liknande.

Du kan senda inn namneforslag på desse romma, innan 12. desember:

  1. Bokn Arena, møterom i 1. etg.
  2. Bokn Arena, allrom i 2. etg.
  3. Boknatun, formannskapssal i 1. etg.
  4. Boknatun, allrom i 2. etg.

Namneforslag som blir brukte, blir premierte med gåvekort, kr 200 på Sjøbris. 

Forslag kan sendast på mail til ordføraren. Kommunestyret vil deretter diskutere dette, og fastsette namn på romma.