Bruk refleks!

Bruk refleks! - Klikk for stort bilete

Går du utan refleks i mørket vil ein bilist i 50 km/t berre ha 2 sekundar på å oppdaga deg. Med refleks har bilisten 10 sekundar.

Hugsereglar for refleks: 

  • Bruk refleks sjølv om det er gatelys. Flest fotgjengarulykker skjer i byane.
  • Refleksen bør henga i knehøgde. Då mottar han mest muleg lys frå billyktene.
  • Refleks er forbruksvare, slitasje gjer at han verkar dårlegare.
  • Legg refleksar i lommane på alt yttertøy. Då gløymer du dei ikkje!

Sjå plakat (PDF, 4 MB)

Kjelde: Trygg Trafikk