Skulebasaren

Skjermbilde frå trekninga. Fv. Bianca Alvestad, Wenche L. Havikbotn og Annette Bokneberg. - Klikk for stort bileteSkjermbilde frå trekninga. Fv. Bianca Alvestad, Wenche Havikbotn og Annette Bokneberg. Jardar Havikbotn (Video: Frode Lindanger) Årets digitale basar samla inn 24 450 kr til TV-aksjonen.

Rektor Wenche Havikbotn takkar alle som har tatt lodd (2 500 stk.), og alle som har bidrege med gevinstar. Trekninga gjekk føre seg i Auditoriet med 4., 5. og 6. kl. til stades. Hendinga blei sendt direkte på kommunen si facebookside.

Her er trekningslista:

Trekningsliste (PDF, 151 kB)

Dersom nokon ikkje fekk ta lodd, kan dei støtta skulespleisen, "Bokn skule hoppar i havet". Denne vil halda fram til fredag 23. oktober.

Du finn spleisen her:

Bokn skule hoppar i havet