Prosjektmedarbeidar/koordinator

Det er ledig stilling som prosjektleiar i 20% stilling for skuleåret 2022/2023, med mogelegheit for vidare tilsetting. Søknadsfrist: 14. august.

Prosjektleiar/koordinator skal drive fram ulike prosjekt knytta til tema "Trygge barn på skuleveg".

Les meir og søk på stillinga her