Leve hele livet, 2019 – 2023

Klikk for stort bileteIllustrasjon, "Leve hele livet" unsplash.com Bokn kommune ønsker innspill fra innbyggere i forbindelse med utarbeiding av helse og omsorgsplan hvor innsatsområdene i «Leve hele livet»-reformen skal inkluderes i planen.

Alle innspill sendes skriftlig til post@bokn.kommune.no

Stortingsmeldingen kom i 2017. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet.

• Leve hele livet handler om de grunnleggende tingene som gjerne svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Reformen har et 4 års-perspektiv og skal gå fra 2019 til 2023.

• Utfordringene skal løses i den enkelte kommune – vi må finne løsningene.

• Reformen skal være en verktøykasse som skal brukes på ulik måte for den enkelte kommune. Gode tiltak fra andre kommuner står omtalt i stortingsmeldingen.

• Bokn kommune skal utarbeide en helse og omsorgsplan som skal inkludere innsatsområdene i reformen «Leve hele livet». Denne skal vedtas politisk innen utgangen av 2020, og vil være grunnlaget for søknad om eventuelle tilskuddsmidler tilknyttet innsatsområdene i reformen.

Innsatsområder:

1. Aldersvennleg samfunn; å skape et samfunn som legger til rette for alt eldre kan bidra og delta i samfunnet.

· Planlegge alderdommen
· Tilrettelegge egen bolig
· Investere i venner og sosialt nettverk og
· Opprettholde best mulig funksjonsevne gjennom et aktivt liv
· Eldrestyrt planlegging av nærmiljøet og lokalsamfunnet.
· Nasjonalt nettverk gjennom KS.
· Partnerskap på tvers av sektorer.
· Seniorressursen.

2. Aktivitet og fellesskap; å skape økt aktivitet, gode pasientopplevelser og fellesskap.

· Gode øyeblikk – daglig aktivitet ut fra ønsker, interesser og behov.
· Tro og liv – samtaler om eksistensielle spørsmål blir ivaretatt.
· Generasjonsmøter – møteplasser mellom unge og eldre.
· Samfunnskontakt i helse- og omsorgstjenesten for å mobilisere frivillig innsats.
· Sambruk og samlokalisering av kommunale bygg/møteplasser.

3. Mat og måltider; å redusere underernæring og skape gode mat- og måltidsopplevelser for den enkelte.

· Det gode måltidet
· Måltidstider
· Valgfrihet og variasjon
· Systematisk ernæringsarbeid
· Kjøkken og kompetanse lokalt

4. Helsehjelp; å øke mestringsevne og livskvalitet, forebygge funksjonsfall og gi rett hjelp til rett tid.

· Hverdagsmestring
· Proaktive tjenester
· Målrettet bruk av fysisk trening
· Miljøbehandling
· Systematisk kartlegging og oppfølging

5. Sammenheng og overganger i tjenestene; å øke trygghet og forutsigbarhet i pasientløpet for eldre og deres pårørende.

· Den enkeltes behov
· Avlastning og støtte til pårørende
· Færre å forholde seg til og økt kontinuitet
· Mykere overgang mellom hjem og sykehjem
· Planlagte overganger mellom kommuner og sykehus