Kva blir konsekvensane av Rogfastsambandet?!

Prognosesenteret har utarbeida ei konsekvensutgreiing for Rogfast, og gitt ei samla oversikt over busetting og næring etter at prosjektet står ferdig i 2033. 

Bildet viser Rogfast i eit kartutsnitt. - Klikk for stort bilete Prognosesenteret

Det er Næringsforeningen på Haugalandet, i samarbeid med Rogaland Fylkeskommune, kommunane på Haugalandet og Haugaland Vekst, som har engasjert Prognosesenteret for å komma opp med denne konsekvensutgreiinga.

Utgreiinga peikar på utfordringar og moglegheiter for innbyggarane og næringslivet i regionen, og foreslår kva for nokre grep ein bør ta for å imøtekomma desse på best mogleg måte:

E39 Rogfast Konsekvensutgreiing (PDF, 3 MB)