Konstituerande kommunestyremøte

Her er resyme frå dei fleste sakene på konstituerande kommunestyremøte 24. oktober.

Kommunevalet 2023 blei godkjent før det samrøystes blei valt formannskap for perioden 2023 - 2027.

Bilde av Bokn formannskap 2023-2027. - Klikk for stort bileteBokn formannskap 2023-2027. Bak frå venstre: Svein Ove Alvestad (H), Sigmund Alvestad (KrF), Osmund Våga (Sp), Lene O. Foss (H), Rakel Alvestad (Ap). Framme frå venstre: Varaordførar Rannveig F. Øvrebø (Ap), ordførar Egil Våge (Sp), kommunedirektør Ingeborg Skjølingstad. Jardar Havikbotn

Samansetjing av det nye formannskapet:

Høyre/Krf:
Lene Ognøy Foss (H)
Svein Ove Alvestad (H)
Sigmund Alvestad (KrF)

Vara for H/Krf:
1. vara Per Helge Sunde
2. vara June Susanne Grønnestad
3. vara Edgar Våge

SP:
Egil Magne Våge (SP)
Osmund Våga (SP)

Vara for SP:
1. vara Erik Nilssen
2. vara Vilhelm Martin Våge
3. vara Amalie Våga
4. vara Ida S. Grønnestad

AP:
Rannveig Foss Øvrebø (AP)
Rakel Alvestad (AP)

Vara for AP:
1. vara Arne Hosaas
2. vara Odd Kenneth Tollaksen
3. vara Amalie Våga (SP)

Val av ordførar

Bilde viser avtroppande ordførar Osmund Våge ta på påtroppande ordførar Egil Våge ordførarkjedet - Klikk for stort bileteAvtroppande ordførar Osmund Våge tar på påtroppande ordførar Egil Våge ordførarkjedet. Jardar Havikbotn

SP fremja forslag om Egil Magne Våge (Sp) som ordførar for perioden 2023 - 2027. Høyre fremja forslag om Lene Ognøy Foss (H) som ordførar for perioden 2023 - 2027. Svein Ove Alvestad (H) informerte om Høyre sitt forslag til ordførar for perioden 2023 - 2027.

Kommunestyret røysta fyrst over forslag frå Sp om Egil Magne Våge som ny ordførar. Forslaget om Egil Magne Våge til ny ordførar fekk 11 røyster (6 røyster frå SP, 4 røyster frå AP og 1 røyst frå KrF). Røystinga blei gitt med røysteteikn.
Deretter røysta ein over forslaget frå H om Lene Ognøy Foss (H) som ny ordførar. Forslaget fekk 6 røyster frå H. Røystinga blei gitt med røysteteikn.
Forslaget frå SP fekk flest røyster og blei vedteke, forslag frå H med minst røyster fall.

Kommunestyret vedtek med 11 mot 6 røyster, at ny ordførar i Bokn for perioden 2023 - 2027 blir Egil Magne Våge (SP)

Val av varaordførar

Ap fremja forslag om Rannveig Foss Øvrebø (AP) som ny varaordførar for perioden 2023 - 2027

Kommunestyret røysta over forslaget frå AP om Rannveig Foss Øvrebø som ny varaordførar i Bokn. Røystinga blei gitt med røysteteikn. Forslaget fekk 11 røyster (6 røyster frå SP, 4 røyster frå Ap og 1 røyst frå KrF) og blei vedteke.
6 røysta blankt - unnlot å røysta (H)

Kommunestyre valde med 11 røyster Rannveig Foss Øvrebø (AP) som ny varaordførar i Bokn kommune for perioden 2023 - 2027.

Val av kontroll- og kvalitetsutval

Bilde frå avslutninga 26. september for avtroppande kommunestyre, 2019-2023. - Klikk for stort bileteAvslutning 26. september for avtroppande kommunestyre, 2019-2023. Gro Sørensen

Kommunestyret vedtok samrøystes følgjande medlemmer, leiar og nestleiar til Bokn kontroll- og kvalitetsutval for perioden 2023 - 2027:

Olav Lande Rossebø (H) - leiar
Anne Løvereide Faye - nestleiar
Hans Jørgen Ognøy (KrF) - meldem
Daghild Alvestad (Sp) - medlem
Sondre Tveita (Sp) - medlem

Varamedlem AP:
Marit Alvestad
Tor Inge Sæbø

Varamedlem SP:
June Kro
Trond Nedrebø

Varamedlem Høyre:
Gunn Gismarvik Hognaland
Harald Fiskaaen

Val av forvaltningsstyre

Bilde viser kommunestyret 2023-2027 - Klikk for stort bileteBokn kommunestyre 2023-2027. Bak frå venstre: Edgar Våge (H), Per Helge Sunde (H), Svein Ove Alvestad (H), Olav Rossebø (H), Sigmund Alvestad (KrF), Osmund Våga (Sp), Ida S. Grønnestad, Amalie Våga (Sp), Vilhelm M. Våge (Sp), Erik Nilssen (Sp). Framme frå venstre: June S. Grønnestad (H), varaordførar Rannveig F. Øvrebø (Ap), ordførar Egil Våge (Sp), Lene O. Foss (H), Arne Hosaas (Ap), Rakel Alvestad (Ap). Odd Kenneth Tollaksen (Ap) var ikkje til stades då bildet blei tatt. Jardar havikbotn

Kommunestyet vedtok samrøystes følgjande medlemmer, leiar og nestleiar til Bokn forvaltningsstyret for perioden 2023 - 2027:

SP: 
Vilhelm Martin Våge - leiar
Erik Nilssen - medlem
Amalie Våga - medlem

Varamedlem SP:
1. Ida Schmeichler Grønnestad
2. Kristoffer Joachim Are
3. Elin Våge
4. Harald Øvrebø

Høyre: 
Per Helge Sunde - medlem
June Susanne Grønnestad - medlem
Ann Jeanett Sunde - medlem

Varamedlem Høyre:
1. Edgar Våge
2. Tom Inge Aksdal
3. Sigmund Alvestad (KrF)
4. Hanne Myhre Dirdal
5. Kenneth A. Espeland

AP: 
Odd Kenneth Tollaksen - nestleiar

Vara AP:
1. Arne Hosaas
2. Rakel Alvestad
3. Marie Faye

Fleire bilde frå møtet: