Kommunestyret held møte tysdag 4. februar 2020

Klikk for stort bilete Ukjent Bokn kommunestyre held møte tysdag 4. februar 2020 kl. 19.00 i Allrommet, 2. etg. Boknatun.

Saklista er som følgjande:

Sak nr.:          Saktittel:

001/20            Godkjenning av innkalling

002/20            Godkjenning av møteprotokoll

003/20            Interkommunal legevakt - status og vegen vidare

004/20            Kommunal planstrategi 2019 -2023. merknader i høyringsrunden

005/20            Startlån - revidering av retningslinjer - Bokn kommune

006/20            Ansettelse av rådmann i Bokn kommune

007/20            Møtereglar for politisk valde i Bokn kommune

Møte er ope for publikum.  Saksdokument er lagt ut til offentleg ettersyn i Bokn folkebibliotek og Servicetorget.

Innkalling finn du også her: (PDF, 4 MB)

Møteprotokoll finn du her: (PDF, 147 kB)