Innkøyring forbode

Ordførar Osmund Våga og rådmann Ingeborg Skjølingstad poengterer ettertrykkeleg at bommen må bli ståande og at all fjerning er forbode. - Klikk for stort bileteOrdførar Osmund Våga og rådmann Ingeborg Skjølingstad poengterer ettertrykkeleg at bommen må bli ståande og at all fjerning er forbode. Jardar Havikbotn Ikkje alle aksepterer Statens vegvesen si sperring av gang- og sykkelvegen mellom E39 og fylkesveg 4768 i Alvestadkroken.

Bilar, traktorar og andre køyretøy brukar traseen som «snarveg» og skapar trafikkfarlege situasjonar.

Stengselet av gang- og sykkelvegen blir fjerna om vinteren pga. brøyting, men er nå sett opp igjen. Ordførar Osmund Våga og rådmann Ingeborg Skjølingstad poengterer ettertrykkeleg at bommen må bli ståande og at all fjerning er forbode.

Skilt

Dei seier også at det snart kjem opp nye skilt i begge endar; Innkøyring forbode.