Babytreff

Klikk for stort bileteHelsestasjonen arrangerte babytreff tirsdag 29. okt. Det er alltid hyggelig å treffes slik selv om det er litt alderssprik. Noen er i gang med å krabbe og sitte allerede, mens andre tar en blund på fanget til mor. Helsestasjonen har fokus på å samle nybakte foreldre til sosiale treff. I tillegg pleier vi å ha et tema på babytreffet.

Av Henriette Lindanger

Utfordrende tema

Klikk for stort bileteHer er noen av årets babyer samlet. De venter på enda flere lekekamerater før året er omme. Fra årets kull: Nederst: Sofia Kathenes Nilssen, Sondre Heimvik, Aleksander Phatphrom Alvestad, Jonas Kro Nedrebø og Eline Øvrebø Nilssen. Kristoffer Jonas Are var ikke til stede da bildet ble tatt. Regine Nilsen Denne gangen var tema vold mot de minste, der vi så animasjonsfilmen «I trygge hender». Vold kan være et vanskelig og utfordrende tema å snakke om, derfor er det nå laget en animasjonsfilm som skal vises på helsestasjoner, og dermed gjøre det litt lettere å snakke om vold hos de minste.

Filmen forklarer hvordan vold kan påvirke de minste barna, hva vold defineres som og hvordan håndtere vanskelige følelser. Starten på livet påvirker hvordan hele resten av livet blir, derfor brukes utrykket «en god barndom varer livet ut».

Barnets første leveår er svært viktig og danner grunnmuren for resten av livet. Barn som opplever trygghet og forutsigbarhet fra sine omsorgspersoner, vil i større grad utvikle empati og bedre takle livets vanskelige sider- også som voksne. Denne animasjonsfilmen skal benyttes for å forebygge, avdekke og avverge vold på helsestasjonen. Den ble lansert i fjor av landsforeningen for helsesykepleiere.

Etter å ha snakket kort om innholdet i filmen, var det tid for lek og bli bedre kjent med hverandre.