Koronaviruset

Klikk for stort bileteNytt coronavirus - fakta, råd og tiltak Foto: CDC, Alissa Eckert Informasjon frå kommuneoverlege Jan Schille.

Råd pr. 19. november 2020.

Information in English

 

Lokalt og nasjonalt ser vi at smittetala aukar kraftig igjen. Vi ber deg følge nasjonale råd, og minner igjen om desse enkle tinga du kan gjere sjølv: 

Vask hender ofte

Reine hender smitter ikkje. Håndvask fjerner smitte frå hender på ein effektiv måte. Håndvask med vatn og såpe i minst 40 sek eller spriting med grundig påføring i minst 20 sekunder.

Hald avstand

Viruset spreier seg lettare dess tettare vi er, og dess lengre vi er tett ilag. Hald avstand på 1m til dei du ikkje bur ilag meg. 

 

Har du symptom - test deg

Ved luftvegsplager (også uten feber) du ikkje kjenner frå før (som allergiplager) - ta kontakt med kommunen for mogleg testing. Ring koronatelefonen. Følg råda du får ang karantene. Unngå å oppsøke andre sjølv ved milde teikn til sjukdom som snue, hoste eller redusert allmenntilstand. Hold deg heime til du er frisk

Følg offentlege råd

Følg råda som kjem frå det offentlege - desse er lett tilgjenglege på helsenorge.no .

Dersom du må i karantene - det betyr å holde seg i eigen heim og :

  • ikkje gå på jobb eller skule,
  • unngå reiser,
  • ikkje ta offentleg transport, og
  • unngå andre stadar der ein lett kjem nær andre

Dette vil kunne gi grunnlag for sjukemelding, ta kontakt med eigen lege på telefon for vurdering.


Folkehelseinstituttets informasjon om koronaviruset  vert oppdatert fortløpande med fakta og råd til befolkninga og helsepersonell og vi ber alle bruke denne sida for å kvalitetssikra informasjon.

Publisert 18.01.2021
Bilde frå regjeringen.no

Regjeringa kom 18. januar med nye retningslinjer og anbefalingar i forhold til koronarestriksjonar, som gjeld frå onsdag 20. januar.

Publisert 18.01.2021

Som tidligare annonsert blir Formannskapsmøte tysdag 19.01.2021 avvikla i møteportalen "Teams" kl. 18.00.

Publisert 15.01.2021
Strøsand til pensjonistar.

Dersom du treng strøsand til å strø på glatte trapper etc. får du det gratis ved å ringa Bokn kommune v/servicetorget på tlf. 52752500.

Publisert 15.01.2021
https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/langs-veien/drift-og-vedlikehold-av-vei/broyting-stroing-og-salting-av-vei

Statens vegvesen har ansvar for å brøyta, salta og strø europa – og riksvegane. Fylkeskommunane har ansvar for fylkesvegane, og kommunen har ansvar for dei kommunale vegane.

Publisert 13.01.2021
Ordførarklubba på blå botn.

Ungdomsrådet held møte tysdag 19.01.2021 kl:16.45 i møteportalen Teams

Publisert 13.01.2021

 

 

Forvaltningsstyret held møte 

onsdag 20.01.2021 kl: 18.00 

i møteportalen Teams

Publisert 13.01.2021

Bokn formannskap held møte tysdag 19.01.2021 kl. 18.00 i møteportalen Teams.

Publisert 12.01.2021
Familien Åsbø/Kvamen låner ski frå skitilhengaren i Olalia.

Olalia har for tida ein halv meter snø og nykøyrde skiløyper. Nytt av året er ein skitilhengar ved P-plassen på Oppheim. Manglar du utstyr, kan du låna alt til turen.

Publisert 08.01.2021
Ved Boknafjordtunellen Nord.

Statens vegvesen – Søknad om løyve etter forureiningslova til utslepp av anleggsvatn ved Arsvågen, Bokn kommune – utlegging til offentleg høyring.

Publisert 07.01.2021
Arkivbilde, islagt Boknabergsvatn.

Ein lesar har sjekka isen på Boknabergsvatnet, som er 8 cm. NVE rår generelt ikkje folk til å ferdast på is som er tynnare enn 10 cm.