Koronaviruset

Klikk for stort bileteNytt coronavirus - fakta, råd og tiltak Foto: CDC, Alissa Eckert Informasjon frå kommuneoverlege Jan Schille.

RÅD pr 18/6-20

Information in English

 

Vi er i gul fase - ein plass mellom nedstenginga av landet i mars og vanlege tilstandar. Det har i den siste tida komme ein del oppmjukningar og tilpassingar, men nokre enkle råd står seg godt og vi ber deg følge dette: 

 

Vask hender ofte

Reiner hender smitter ikkje. Håndvask fjerner smitte frå hender på ein effektiv måte. Håndvask med vatn og såpe i minst 40 sek eller spriting med grundig påføring i minst 20 sekunder.

Hold avstand

Viruset spreier seg lettare dess tettare vi er, og dess lengre vi er tett ilag. Hold avstand på 1m til dei du ikkje bur ilag meg. 

 

Har du symptomer - test deg

Ved luftvegsplager (også uten feber) du ikkje kjenner frå før (som allergiplager) - ta kontakt med kommunen for mogleg testing. Ring legekontoret eller sentralbordet. Følg råda du får ang karantene. Unngå å oppsøke andre sjølv ved milde teikn til sjukdom som snue, hoste eller redusert allmenntilstand. Hold deg heime til du er frisk

Følg offentlege råd

Følg råda som kjem frå det offentlege - desse er lett tilgjenglege på helsenorge.no .

Dersom du må i karantene - det betyr å holde seg i eigen heim og :

  • ikkje gå på jobb eller skule,
  • unngå reiser,
  • ikkje ta offentleg transport, og
  • unngå andre stadar der ein lett kjem nær andre

Dette vil kunne gi grunnlag for sjukemelding, ta kontakt med eigen lege på telefon for vurdering.


Folkehelseinstituttets informasjon om koronaviruset  vert oppdatert fortløpande med fakta og råd til befolkninga og helsepersonell og vi ber alle bruke denne sida for kvalitetssikra informasjon.

Publisert 07.08.2020

Kommunen har nå gjort vedtak om godkjenning av vald for hjorte- og rådyr og tildeling av hjorte- og rådyrstillatelser for jakta 2020.

Publisert 01.08.2020

23. juli plukka sommarvikarar ved Grieg Seafood på Trosnavåg boss i strandsona.

Publisert 31.07.2020

 Den neste veka stenger sjukestova for vanlege besøk pga aukande covid-19 smitte på Haugalandet. 

Publisert 31.07.2020

 Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har betydelege inntektstap frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følgje av pålegg eller råd gitt av staten i samband med COVID-19-utbrotet.  

Krisepakke 2 gjeld for perioden 12. mars til og med 31. august 2020.  
Søkarane må vere registrerte i Frivilligregisteret.  Søknadsfristen er 15. september.

Publisert 27.07.2020

Ordfører Osmund Våga informerer/ Mayor Osmund Vaga informs:

Leder Atle Jøsang ved Grieg seafood inviterer alle til å komme å se hvordan fiskeoppdrett foregår i deres anlegg i Trosnavåg.

Manager Atle Josang at Grieg seafood invites everyone to come and take a look at how fish farming is done at their facility in Trosnavaag in Bokn.

  

Publisert 26.07.2020

I dag, 26. juli er Jan Erik Nygaard, landets lengstsittande rådmann - som nå har pensjonert seg, 68 år. I dette intervjuet ser han tilbake på eit langt yrkesliv, men også på framtida til Bokn kommune.

Publisert 14.07.2020

Dersom ein har symptom på koronavirus og ønskjer å ta ein test, ring Servicetorget på tlf. 52752500 mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 i vekedagane.

Publisert 09.07.2020

Informasjon til innbyggjarane frå ordførar Osmund Våga.

Publisert 08.07.2020

For skuleåret 20/21 er det innført inntektsregulert foreldrebetaling for elevar på 1. og 2. trinn.

Publisert 07.07.2020

I samband med Norges Bondelag sin kampanje, har Bokn Bondelag sett opp ei biletramme på Boknafjellet.