Forvaltningsstyret held møte onsdag 24. januar 2018

Forvaltningsstyremøte.jpgBokn forvaltningsstyre held møte onsdag 24. januar 2018 kl. 19.00 i møterommet 1. etg. Boknatun.

Saklista er som følgjande:

Sak nr. Saktittel
Forvaltningsstyret si sakliste
001/18 Godkjenning av innkalling
002/18 Godkjenning av møteprotokoll
003/18 Gnr. 9 bnr. 14 - Arild Jonassen - påbygg naust
004/18 Saksframlegg - 1. gangs behandling - plan 201702 - E39 Arekrysset
005/18 Gnr. 10 bnr. 9 - Daniel Are - riving av eksisterande fritidsbustad og oppføring av ny - klage på vedtak om dispensasjon
006/18 Gnr. 4 bnr. 1 - Trond Nedrebø - nausthytter - dispensasjon frå gjeldande reguleringsplanar/føresegner - rammeløyvepresisering av søknad /godkjenning
007/18 Samlesak for delegerte saker

 

Møte er opent for publikum.  Innkalling og saksdokument er lagt ut til offentleg ettersyn i Servicetorget og Bokn folkebibliotek.

Innkalling med saksdokument, del 1, finn du her: (PDF, 8 MB)

Innkalling med saksdokument, del 2, finn du her: (PDF, 5 MB)

Møterotokoll frå sist møte finn du her: (PDF, 349 kB)