Nytt informasjonsblad til heimane

Logo Bokn skuleLes om kontaktlærarar, samanslåing av klassar og inndeling av skuledagen.

Informasjon til heimane juni 2015