Stenging, Vatnaland - Kleivå

Fv 891, Lodavegen vil på strekninga Vatnaland - Kleivå Kart, vegstenging - Klikk for stort bilete vera stengt i tidsrommet 23. april til 15. juni i samband med graving av grøft og legging av høgspentkabel. Vegen er stengt måndag - fredag i tidsrommet kl. 07:00 - 15:00. Omkøyring via Trosnavåg.

Anleggsleiar Asbjørn Askeland i Vassbakk & Stol opplyser at bebuarar i det aktuelle området langs Lodavegen får løyve til å køyra til eigedomane sine, og bussrutene vil gå uhindra.

Opplysningstavler om stenginga vil bli plasserte i Arsvegen i Arsvågen, i Føresvikvegen og i Lodavegen.