Rekneskap og årsmelding for 2020

Klikk for stort bileteBokn kommune sin årsrekneskap og årsmelding for 2020 er lagde ut på Bokn kommune sine sider. Dei  gir ein god oversikt over drifta i kommunen.

Av ordførar Osmund Våga

Trykk for lenker:

Årsmelding 2020

Årsrekneskap 2020

Netto driftsresultat for 2020 er kr. 962 856 som er 6 823 168 lågare enn i 2019, noko som tilsvarar ein nedgang på 87,6%.

Hovudårsaka til nedgangen er ein utgift på 6 millionar til Føresvikveien som blei bokført i 2020 sjølv om vegen var bygd tidlegare.