Næringsforumet startar opp igjen

pixabay.com Bokn Næringsforum startar opp igjen og kallar inn til årsmøte 13. sept. i Bokn Arena Kongshamn, 1. etg. kl. 19.

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling
2. Val av møteleiar
3. Val av referent
4. Val av 2 personar for å skriva under protokoll
5. Kontoutskrift
6. Val av revisor
7. Val av styre med leiar
8. Fastsetting av medlemskontigent
9. Innkomne forslag

Forslag skal sendast helgesolberg@yahoo.no

Nye og gamle medlemmer hjarteleg velkomne. Kaffi og noko å bita i i pausen.

Etter årsmøtet vil ordførar og kommunedirektør informera om aktuelt frå Bokn og forventningar til samarbeid mellom kommunen og næringsforumet.