Møte om dagsturhytta i Bokn

Området for Kongsbu i Kongshamn.Alle frivillige lag, organisasjonar og privatpersonar blir inviterte til møte om dagsturhytta i Bokn, 2. juni kl. 17-18 i Boknahåve, Bokn Arena 2. etg.

Bokn kommune får dagsturhytta på plass i Kongshamn i løpet av tidleg haust 2022. Gjett om me gler oss til det!

I samband med dette inviterer kommunen til eit møte kor me ynskjer å gi litt informasjon om dagsturhytta, og mogelegheiter for ulike dugnadsoppgåver i samband med etableringa som kan gi organisasjonane og laga inntekter.

Vel møtt!