Influensavaksine

Kommunelegen minner om at influensavaksinen er tilgjengeleg for alle ved å ta kontakt med legekontoret. Eigenandel er kr 50 - gratis dersom du har frikort. 

Meld feil

Bilde frå Meld feil-sida. - Klikk for stort bileteBilde frå Meld feil-sida. Jardar Havikbotn Dette er ikkje ein aprilspøk, men ei gladsak om at du frå i dag kan melda inn feil elektronisk til kommunen. I første omgang gjeld dette avløp, fortau, lys, renovasjon, vatn og veg. 

Framstilling og informasjon om innsendaren vil ikkje vera synleg på internett, og er berre tilgjengeleg for saksbehandlaren. I skjemaet skriv du kort om problemet, og kan også lasta opp bilde.

Du kan også oppgi namn, telefonnummer og epost-adresse, dersom saksbehandlar treng å stilla nokre oppfølgingsspørsmål.

Saka vil ligga på nettsida ein periode, og vil mellom anna innehalda nyttig informasjon for andre lesarar som har det same problemet.

Lenka til Meld feil ligg i blå knapp under søkefeltet i toppbildet på framsida av kommunen sin nettstad.